بلاگ

آیا می دانید مشتریان بعد از دیدن یک رستوران درباره چه مواردی از آن شکایت می کنند؟ کمبود یا فقدان رفتار درست با مشتری. در یک نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات ملی گزارش مصرف کنندگان جمع آوری شده است بیشترین شکایتی که مشتریان از یک رستوران دارند شامل: سرو بی ادبانه یا نامحترمانه غذا ارائه
اطلاعات بسیار ساده ای درباره رستوران ها و درمیان گذاشتن مقدار کمی اطلاعات واقعی در مورد آنها میتونه جالب باشه، از فروشندگان خیابانی در روم قدیم تا فروشگاه های زنجیره ای فست فود امروزی. آیا شما میدانید بزرگترین رستوران در کجا واقع شده است؟ یا در مورد قدیمی ترین رستوران جهان چطور؟ ١. رستوران ها
آیا زمانیکه در حال چیدمان رستوران هستیم انتخاب رنگ اهمیت دارد؟ آیا واقعا برخی از رنگ ها احساس گرسنگی بیشتر به مشتریان القاء می کنند و اشتهای آنها برای صرف غذا را افزایش می دهند؟ شواهد موجود این موضوع را تائید می کنند که رنگها بر روی روش خوردن یا نخوردن افراد تاثیرگذار می باشد.

موسیقی در رستوران

موسیقی بخشی از زندگی هر شخصی است. بنابراین، بطور طبیعی، پخش موسیقی در رستوران می تواند بر روی تجربه صرف غذایی هر کسی تاثیرگذار باشد. چه نوع موسیقی برای محیط رستوران انتخاب نماییم؟ در هنگامیکه مشتریان در حال صرف غذای خود می باشند، عوامل زیادی می تواند در کیفیت و بهبود تجربه مشتریان در رستوران
بازگشت به بالا