بلاگ

آیا زمانیکه در حال چیدمان رستوران هستیم انتخاب رنگ اهمیت دارد؟ آیا واقعا برخی از رنگ ها احساس گرسنگی بیشتر به مشتریان القاء می کنند و اشتهای آنها برای صرف غذا را افزایش می دهند؟ شواهد موجود این موضوع را تائید می کنند که رنگها بر روی روش خوردن یا نخوردن افراد تاثیرگذار می باشد.

موسیقی در رستوران

موسیقی بخشی از زندگی هر شخصی است. بنابراین، بطور طبیعی، پخش موسیقی در رستوران می تواند بر روی تجربه صرف غذایی هر کسی تاثیرگذار باشد. چه نوع موسیقی برای محیط رستوران انتخاب نماییم؟ در هنگامیکه مشتریان در حال صرف غذای خود می باشند، عوامل زیادی می تواند در کیفیت و بهبود تجربه مشتریان در رستوران
یک روند بسیار مهم در صنایع غذایی، بخصوص در “فست فود” یا “رستوران خدمات سریع”، رشد تعداد رستوران ها که غذاهای آسیایی را ارائه می دهند بسیار سریع میباشد. بر طبق یک بررسی که توسط واشگتن پست به چاپ رسیده است، فروش در دسته “غذاهای فست فود آسیایی” در مدت زمان 15 سال گذشته به
همه ما از اهمیت شبکه های اجتماعی برای رشد تجارت خود آگاه هستیم. این شبکه ها روش هایی هستند که مستقیما ما را به مشتری متصل می کنند و بصورت شبکه ای توانایی این را دارند که مشتریان را متقاعد به خوب یا بد بودن یک رستوران نمایند. با مشتریان خود در ارتباط باشید و
بازگشت به بالا